Jiangsu YiLeng Environmental Technology Co., Ltd.

Contact Us

Jiangsu YiLeng Environmental Technology Co., Ltd.

Phone: 0523-80160888

Fax: 0523-80166001

Contact: Li Yanhua

Mobile: 15052389888/15345232888

E-Mail: 826516819@qq.com

Address: (China) No. 83, Weier Road, Chengbei Industrial Park, Jingjiang City, Jiangsu Province

Website: www.jjyileng.com

Mobile
E-mail
Map
QQ
Powered by ZZZcms